OM OS

Retshjælperen er en veletableret forening, som yder virtuel juridisk rådgivning. Teamet består af frivillige jura- og erhvervsjurastuderende, som har interesse i at yde gratis retshjælp til både borgere og erhvervsdrivende.

Vores juridiske rådgivning er præget af en virtuel og fleksibel tilrettelæggelsesform, hvilket betyder, at rådgivningen vil foregå enten via Google Meet, telefonisk eller skriftligt over mail. Vi ved, at lovbestemmelser kan være svære at fortolke, hvis man ikke selv studerer jura, og derfor vil vi gerne hjælpe dig – helt gratis!

Passionerede jurastuderende

Løsning af juridiske tvister

Vores mål er jeres mål

HISTORIEN BAG

Sidste år var Retshjælperen blot en idé om en brugervenlig hjemmeside, som kunne gøre det nemmere for borgere og virksomheder at få løst juridiske tvister. Formålet er at formidle juridiske tekster på en letforståelig måde over for dig – uanset hvor du befinder dig i landet.

Vores hensigt var at udvikle et interface og et layout, som skulle afspejle kvaliteteten af den rådgivning, vi tilbyder.

EKSPERTISE

Erstatning

Erstatningsret er en selvstændig juridisk disciplin, som behandles inden for obligationsretten. Det følger af dansk erstatningsret, at den der har udøvet en skade, skal være erstatningsansvarlig for det økonomiske tab, skaden har medført. Hvis du har erstatningsretlige spørgsmål, kan du kontakte os gennem vores kontaktformular nederst på siden.

Aftaler

Aftaleret er en selvstændig juridisk disciplin, som beskæftiger sig med reglerne for at indgå en aftale mellem to parter. En aftale kan være skriftlig eller mundtlig. Mundtlige aftaler er lige så bindende som skriftlige aftaler, dog sværere at dokumentere. Du kan kontakte os, såfremt du har aftaleretlige spørgsmål.

Forbrugerkøb

Hvad er dine rettigheder som forbruger ved køb af varer? Køberet er i nær sammenhæng med obligationsretten. Loven finder kun anvendelse ved køb af løsøre.

Købelovens §§ 72-87 beskytter forbrugeren ved køb af varer. Du kan henvende dig til vores rådgivere, såfremt du er forbruger og har køberetlige spørgsmål.

Markedsføring

Markedsføringsret sikrer, at erhvervsdrivende optræder loyalt i konkurrencen blandt andre erhvervsdrivende. Det er vigtigt, at erhvervsdrivende overholder markedsføringsloven. Det følger af loven, at markedsføringen må hverken være aggressiv eller vildledende. Du kan kontakte os, såfremt du har markedsføringsretlige spørgsmål. 

PROCEDURE

Din problemstilling

Vores viden

Juridisk undersøgelse

Løsning til dit problem

Vores juridiske rådgivere har kompetencer inden for formueretlige og markedsføringsretlige sager.

KONTAKT OS

Indtast venligst dine oplysninger